Kastelen 21 juli 2024
 

Kastelen in de middeleeuwen

Kasteel Well

Het belangrijkste historische monument in de gemeente Bergen is het kasteel in Well, dat het pronkjuweel van de Noordlimburgse kastelen wordt genoemd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het grote schade opgelopen maar daarna is het goed hersteld. Het is een complex gebouw met niet alleen een imposante geschiedenis maar bezit ook een grote actuele waarde. In het Rijksmonumentenregister wordt het gebouw als volgt omschreven. ‘In binnengracht gelegen vierkant hoofdgebouw met binnenplaats, een ronde hoektoren onder een knobbelspits en een poortpaviljoen met een zwenkgeveltje met jaartal 1637. Verder zijn er drie dienstvleugels om de voorhof, waarvan de zuidelijke een open hal heeft met hoofdgestel op Dorische kolommen, de middelste de poort bevat en de noordelijke twee ronde toren bevat: een zware bij de noordoost hoek en een kleine bij de poortvleugel. Van de voorhof voert een gemetselde boogbrug naar het hoofdgebouw.'

De historie van het kasteel
De historie gaat terug naar de dertiende eeuw. Het doel van de in die tijd gebouwde burcht was de vitale overgang van de Maas te beschermen. Sinds onheuglijke tijden vormde een pontveer de verbinding tussen beide Maasoevers. Vanuit Well kon men het gehele gebied overzien. Omstreeks 1400 is rond de gebouwen een hoge muur opgetrokken met hoektorens, voorzien van kantelen en schietgaten. Van zo'n toren is ten zuidoosten van het kasteel een ruïne bewaard gebleven.

Ondergang en herbouw In de Tachtigjarige Oorlog was het kasteel de inzet van de strijd tussen Spaanse en Staatse troepen. In 1579 heeft Maarten Schenck van Nijdeggen het kasteel ingenomen voor de Spanjaarden. In 1588 is het kasteel door hen verwoest en grotendeels gesloopt, daardoor heeft het zijn betekenis als vesting verloren. In het begin van de zeventiende eeuw zijn het herstel en de herbouw begonnen. In 1609 is vóór het poortgebouw de tiendschuur - waar vroeger tienden (soort belasting) werden geïnd - gebouwd, die van 1946 tot en met 1956 nog gebruikt is als noodkerk voor de parochie Well. Met de herbouw van de voor- en hoofdburcht is men begonnen in respectievelijk 1614 en 1621.


 Pagina: 1/9     Volgende (2/9) Volgende 
Laatste nieuws
 
  Pageviews: 4769859